top of page

Thiara TT Group

Public·13 members

GorenjeWa543UputstvoZaUpotrebu


Gorenje Wa543 Uputstvo Za Upotrebu
Gorenje Wa543 je veš mašina koja ima kapacitet pranja od 5 kg i energetsku klasu A+. Ova veš mašina ima 23 programa pranja, uključujući i program za vunu, osetljivo rublje i brzo pranje. Gorenje Wa543 je jednostavna za upotrebu i ima digitalni displej koji pokazuje preostalo vreme pranja, temperaturu i brzinu centrifuge.


Download File: https://lerexgingi.blogspot.com/?download=2w3r4G


Kako koristiti Gorenje Wa543
Pre nego što počnete sa pranjem, proverite da li je veš mašina ispravno priključena na struju i vodu. Takođe, proverite da li je filter za vodu čist i da li je crevo za odvod vode dobro postavljeno. Zatim, sledite ove korake: • Otvorite vrata veš mašine i ubacite veš u bubanj. Pazite da ne prekoračite maksimalnu količinu veša za odabrani program. • Zatvorite vrata veš mašine i proverite da li su dobro zatvorena. • Otvorite fioku za deterdžent i sipajte odgovarajuću količinu deterdženta i omekšivača u predviđene pregrade. Zatvorite fioku za deterdžent. • Uključite veš mašinu na dugme za uključivanje/isključivanje. • Izaberite željeni program pranja pomoću dugmeta za izbor programa. Možete da promenite temperaturu i brzinu centrifuge pomoću dugmadi za podešavanje temperature i centrifuge. • Pritisnite dugme za start/pauzu da biste pokrenuli program pranja. Na displeju će se pokazati preostalo vreme pranja. • Kada se program završi, na displeju će se pojaviti poruka "End". Isključite veš mašinu na dugme za uključivanje/isključivanje. • Otvorite vrata veš mašine i izvadite veš iz bubnja. Pazite da ne ostane ni jedan komad veša u bubnju. • Ostavite vrata i fioku za deterdžent otvorene da bi se veš mašina osušila.
Kako održavati Gorenje Wa543
Da biste produžili životni vek vaše veš mašine i osigurali njen optimalan rad, potrebno je da je redovno čistite i održavate. Evo nekoliko saveta kako to možete da uradite: • Jednom mesečno pokrenite program za samočišćenje pomoću dugmeta za samočišćenje. Ovaj program će očistiti unutrašnjost veš mašine od naslaga kamenca, prljavštine i bakterija. • Jednom nedeljno očistite fioku za deterdžent pomoću meke krpe i tople vode. Ako je potrebno, izvadite fioku iz veš mašine i isperite je pod mlazom vode. • Jednom u tri meseca očistite filter za vodu koji se nalazi na donjem delu prednje strane veš mašine. Isključite veš mašinu i odvrnite poklopac filtera. Izvadite filter i očistite ga pod mlazom vode. Vratite filter na svoje mesto i zavrnite poklopac. • Jednom godišnje proverite crevo za dovod vode i crevo za odvod vode. Ako primetite bilo kakva oštećenja ili curenja, zamenite creva novim. • Ne koristite abrazivna sredstva, rastvarače ili oštre predmete za čišćenje veš mašine. Koristite samo blaga sredstva i meke krpe.
Gde možete naći više informacija o Gorenje Wa543
Ako želite da saznate više o karakteristikama, funkcijama i garanciji vaše veš mašine, možete da pogledate sledeće izvore: • [Uputstvo za upotrebu] koje ste dobili uz veš mašinu. Ovo uputstvo sadrži detaljne informacije o instalaciji, upotrebi i održavanju veš mašine, kao i rešenja za najčešće probleme. • [Web stranica Gorenje] koja nudi podršku za kupce i korisnike Gorenje proizvoda. Na ovoj stranici možete da pronađete uputstva za upotrebu, servisnu podršku, kontakt informacije i druge korisne sadržaje. • [Web stranica Gorenje za Crnu Goru] koja je prilagođena tržištu Crne Gore. Na ovoj stranici možete da vidite ponudu Gorenje proizvoda, akcije, novosti i savete za pojednostavljenje života.
Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ćete uživati u korišćenju vaše Gorenje Wa543 veš mašine.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page